Praca

  

Zatrudnimy kierownika (koordynatora) robót budowlanych

Do obowiązków k i e r o w n i k a (koordynatora) r o b ó t należeć będzie:
- dopilnowanie poprawności wykonania prac;
- nadzór nad prowadzonymi budowami;
- uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizacyjnych;
- nadzór nad pracownikami;
- koordynacja podwykonawców różnych branż;
- prowadzenie książki obmiarów;
- zamawianie i kontrola zużycia materiałów;
- rozliczanie prac (pracowników własnych oraz podwykonawców)

Wymagania
- znajomość technologii prac budowlano - wykończeniowych
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- zdolność do pracy na wysokościach
- prawo jazdy kat. B
- obsługa programu NORMA PRO
- uprawnienia budowlane mile widziane

 

 

 

Oferty prosimy kierować na adres: praca@frambud.com.pl lub na adres pocztowy siedziby firmy

Administratorem danych osobowych jest FRAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 6-8 60-104 Poznań.

Zatrudnimy brygadzistę budowlanego

Do obowiązków b r y g a d z i s t y należeć będzie:
- dopilnowanie poprawności wykonania prac;
- nadzór nad pracownikami w brygadzie;
- prowadzenie książki obmiarów;
- zamawianie i kontrola zużycia materiałów

Wymagania
- znajomość technologii prac budowlano - wykończeniowych
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- zdolność do pracy na wysokościach
- prawo jazdy kat. B

 

 

 

Oferty prosimy kierować na adres: praca@frambud.com.pl lub na adres pocztowy siedziby firmy

Administratorem danych osobowych jest FRAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 6-8 60-104 Poznań.

Zatrudnimy sumiennych pracownków ogólnobudowlanych

Poszukujemy:
- malarz szpachlarz
- płytkarz
- murarz tynkarz
- monter suchej zabudowy (NIDA , OWA itp)

Wymagania
- doświadczenie
- sumienność
- pracowitość
- zdolność do pracy na wysokościach
- gotowość do pracy w delegacjach
- mile widziane prawo jazdy kat. B

 

 

 

Oferty prosimy kierować na adres: praca@frambud.com.pl lub na adres pocztowy siedziby firmy

Administratorem danych osobowych jest FRAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 6-8 60-104 Poznań.

Nawiążemy współpracę z firmami ogólnobudowlanymi oraz innych branż

Nawiążemy współprace z małymi i średnimi firmami działającymi w następujących branżach:


- elektryczna
- wentylacja – klimatyzacja
- instalacje CO , WOD-KAN , GAZ
- dekarstwo
- ciesielstwo
- murarstwo
- a także szeroko pojęte prace wykończeniowe

 

 

 

Oferty prosimy kierować na adres: praca@frambud.com.pl lub na adres pocztowy siedziby firmy

Administratorem danych osobowych jest FRAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 6-8 60-104 Poznań.