Realizacje

Świdnica Sąd Okręgowy

Renowacja ceglanej elewacji budynku Sądu Okręgowego.