Realizacje

Poznań ul. 27 grudnia 9

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. 27 grudnia 9 w Poznaniu.