Realizacje

Gniezno, ul. Jana III Sobieskiego 20

Renowacja murów ceglanych budynku pokoszarowego. Wymiana cegieł, uzupełnienie fug. Scalenie kolorystyczne i impregnacja.