Realizacje

Wargowo k/Obornik

Kompleksowy remont budynku pałacowego pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków