Realizacje

Grochowiska Szlacheckie k/Rogowa

Remont elewacji budynku pałacowego. Odnowienie wnętrz – malowanie oraz oczyszczenie i konserwacja ceglanych sklepień piwnic.