Realizacje

Budynek pokoszarowy w Gnieźnie

Renowacja murów ceglanych budynku pokoszarowego w Gnieźnie. Wymiana cegieł, uzupełnienie fug. Scalenie kolorystyczne i impregnacja.